27.10.10

Luz para a poesia

Toda luz a poesia.
Poesia é luz
luzia poesia
poeluz

Nenhum comentário: